Åretsframtidsbyggare

Årets Framtidsbyggare är ett av Sveriges största priser inom hållbarhet. Det delas ut av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och tidningen Fastighetsvärlden.

Priset instiftades 2014 genom en donation till Lunds universitet och kommer att delas ut varje år fram till och med 2023. Prissumman är 1,2 Mkr per år, fördelat på tre olika priskategorier.

Årets Framtidsbyggare uppmärksammar frågan om energieffektivt och hållbart byggande för att uppmuntra till nya idéer och initiativ. Stiftelsen vill på så sätt bidra till ett förbättrat hållbarhetsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen.

Kategorier

Årets Framtidsbyggare delas ut i tre kategorier.

Två av kategorierna belönar personer som på olika sätt gjort stora insatser inom energieffektivt byggande. Den tredje kategorin belönar talanger som tros bli framtidens innovatörer och beslutsfattare.

ÅRETS INNOVATÖR – Priset delas ut till en eller flera personer som i sitt arbete eller i sin forskning kommit med betydande insikter eller lösningar kring energieffektivt byggande. Innovationen ska ha haft praktisk påverkan på hur hus planeras, konstrueras eller byggs.

ÅRETS OPINIONSBILDARE – Priset delas ut till en eller flera personer alternativt en organisation som arbetat för att sprida kunskap om energieffektivt byggande till beslutsfattare eller allmänhet. Priset belönar genomförda aktiviteter.

ÅRETS TALANG – Priset delas ut till studenter vid Lunds universitet som visat särskilt intresse och talang för energieffektivt byggande.

Om stiftelsen

Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande bildades i mars 2010 genom en gåva från Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur. Sedan dess har årliga anslag möjliggjorts via utdelningar som stiftelserna erhåller genom sitt ägande i AB Gullringsbo Egendomar.

AB Gullringsbo Egendomar omfattar bland annat bygg- och fastighetsbolagen Svenska Hus och MVB. Koncernen har tagit ett aktivt samhällsansvar sedan start, med fokus på att integrera innovation med entreprenöriellt beteende och hållbar utveckling.

För att bidra till utveckling av nya byggmetoder inledde fastighetsbolaget Svenska Hus år 2002 ett samarbete kring olika samhällsprojekt tillsammans med Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola. Året efter grundade bolaget, tillsammans med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet, forskningsstiftelsen DeLabs (Learning Labs for Distributed Economies) som satsar på utveckling av nya och befintliga företag baserade på hållbar utveckling och lokal förankring. 2004 donerade Svenska Hus 10 Mkr till professuren Sustainable building vid Lunds universitet, med inriktning på hållbar utveckling inom fastighets- och byggbranschen. Bolaget är utöver detta också mycket aktivt inom diskussionen och byggandet av passivhus i Skåne, och deltar också i  utvecklingen av den mastersutbildning som erbjuds vid Lunds universitet inom energieffektivt byggande.

MVB byggde 2010 en så kallad Green Building i Göteborg. Året efter uppförde MVB Sveriges första skola med passivhusteknik. MVB har också byggt Sveriges första Svanenmärkta förskola. Just nu pågår byggnationen av Sveriges största passivhus – Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg med en totalyta på 12 700 kvm.

Nomineringar och kommitté

Nomineringskommittén för Årets Framtidsbyggare tar gärna emot förslag på kandidater till de tre priskategorierna. Förslaget får vara max en A4-sida och ska innehålla kontaktuppgifter till kandidaten samt kriterier för nominering. För 2016 har nomineringstiden löpt ut. Nomineringar till 2017 skickas till: info@aretsframtidsbyggare.se.

Nomineringskommittén består av:

HANS ELIASSON – ordförande Gullringsbo Egendomar, tekn.dr.h.c

LARS J. NILSSON – professor i miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet

LENA NEIJ – professor prefekt, chef Internationella Miljöinstitutet

MARIA WALL – lektor och avdelningsföreståndare Energi och ByggnadsDesign, LTH

Juryns medlemmar

Nomineringskommittén lämnar förslag på pristagare till juryn, som sedan utser vinnarna i respektive kategori.

Juryn består av:

THOMAS B JOHANSSON, ORDFÖRANDE – professor emeritus, fd chef Internationella Miljöinstitutet

DANIEL MASSOT – vd Svenska Hus

KRISTINA MJÖRNELL – affärsområdeschef samhällsbyggnad, SP. Adjungerad Prof. i Byggnadsfysik, LTH.

MARIA WETTERSTRAND – samhällsdebattör och fd språkrör för Miljöpartiet

NEVENKA MESIC TIDERSTRÖM – vd MVB Syd

WILLY WREDENMARK – chefredaktör Fastighetsvärlden

ÅKE BLOMSTERBERG – energiexpert, WSP Environmental. Universitetslektor, Energi och ByggnadsDesign, LTH

Media

Frågor om priset kan skickas till: info@aretsframtidsbyggare.se

Specifika ämnesfrågor besvaras av juryns ordförande och nomineringskommittén:

THOMAS B JOHANSSON, ORDFÖRANDE JURYNthomas.b.johansson@iiiee.lu.se

LENA NEIJ, NOMINERINGSKOMMITTÉlena.neij@iiiee.lu.se

MARIA WALL, NOMINERINGSKOMMITTÉmaria.wall@ebd.lth.se


ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE I MEDIA 

Fastighetsvärlden

Fastighetssverige

Sydsvenskan

Alingsåstidning

Fastighetstidningen

Hållbart Byggande

Smålandstidningen

Byggvärlden

Fastighet & Bostadsrätt

Fastighet & Bostadsrätt

Fastighetsförvaltaren

Fastighetsvärlden


SCHWEIZISKA FORSKARE BLIR ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2016

Ladda ner pressmeddelande om årets vinnare

MEDIA VÄLKOMNAS TILL PRISCEREMONIN 15 NOV 2016

Ladda ner pressinbjudan

HJÄRNAN BAKOM SVERIGES FÖRSTA PLUSENERGIHUS BELÖNAS MED 750 000 KRONOR.

Ladda ner pressrelease om 2015 års vinnare

INFORMATION OM PRISTAGARE 2015 – ÅRETS INNOVATÖR, ÅRETS OPINIONSBILDARE OCH ÅRETS TALANGER.
Ladda ner

PRESSRELEASE FRÅN 2014-09-19. UTVECKLING AV PASSIVHUS BELÖNAS MED 1,2 MILJONER KRONOR.

Ladda ner pressrelease från 19 sept (eng)

INFORMATION OM PRISTAGARNA – ÅRETS INNOVATÖR, ÅRETS OPINIONSBILDARE OCH ÅRETS TALANG.
Ladda ner info om pristagare.

 


Foto av Hans Eek, Årets Opinionsbildare 2016.

_mg_7495_mindre

 

 

 

 

 

Foto av Maria Cristina Munari Probst och Christian Roecker, Årets Innovatör 2016._mg_7523-small

 

 

 

Foto av Årets Talanger 2016.

_mg_7524-small