Årets framtidsbyggare

Årets Framtidsbyggare är ett av Sveriges största priser inom hållbarhet, med en årlig prissumma på 1,2 miljoner kronor. Priset delas ut av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och tidningen Fastighetsvärlden.

Årets Framtidsbyggare uppmärksammar frågan om energieffektivt och hållbart byggande för att uppmuntra till nya idéer och initiativ. Stiftelsen vill på så sätt bidra till ett förbättrat hållbarhetsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen. Priset instiftades 2014 genom en donation till Lunds universitet.

 

Kategorier

Årets Framtidsbyggare delas ut i tre kategorier.

Två av kategorierna belönar personer som på olika sätt gjort stora insatser inom energieffektivt byggande. Den tredje kategorin belönar talanger som tros bli framtidens innovatörer och beslutsfattare.

ÅRETS INNOVATÖR – Priset delas ut till en eller flera personer som i sitt arbete eller i sin forskning kommit med betydande insikter eller lösningar kring energieffektivt byggande. Innovationen ska ha haft praktisk påverkan på hur hus planeras, konstrueras eller byggs. Priset kan också delas ut till en fastighetsägare som låtit nyproducera eller renovera en byggnad på ett sätt som är banbrytande inom området energieffektivt byggande. Prissumma 750 000 kronor.

ÅRETS OPINIONSBILDARE – Priset delas ut till en eller flera personer alternativt en organisation som arbetat för att sprida kunskap om energieffektivt byggande till beslutsfattare eller allmänhet. Priset belönar genomförda aktiviteter. Prissumma 250 000 kronor.

ÅRETS TALANG – Priset delas ut till studenter vid Lunds universitet som visat särskilt intresse och talang för energieffektivt byggande. Prissumma 200 000 kronor som fördelas på flera mottagare.


 

Om stiftelsen

Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande bildades i mars 2010 genom en gåva från Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur. Sedan dess har årliga anslag möjliggjorts via utdelningar som stiftelserna erhåller genom sitt ägande i AB Gullringsbo Egendomar.

AB Gullringsbo Egendomar omfattar bland annat bygg- och fastighetsbolagen Svenska Hus och MVB. Koncernen har tagit ett aktivt samhällsansvar sedan start, med fokus på att integrera innovation med entreprenöriellt beteende och hållbar utveckling.

För att bidra till utveckling av nya byggmetoder inledde fastighetsbolaget Svenska Hus år 2002 ett samarbete kring olika samhällsprojekt tillsammans med Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola. Året efter grundade bolaget, tillsammans med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet, forskningsstiftelsen DeLabs (Learning Labs for Distributed Economies) som satsar på utveckling av nya och befintliga företag baserade på hållbar utveckling och lokal förankring. 2004 donerade Svenska Hus 10 Mkr till professuren Sustainable building vid Lunds universitet, med inriktning på hållbar utveckling inom fastighets- och byggbranschen. Bolaget är utöver detta också mycket aktivt inom diskussionen och byggandet av passivhus i Skåne, och deltar också i  utvecklingen av den mastersutbildning som erbjuds vid Lunds universitet inom energieffektivt byggande.

MVB byggde 2010 en så kallad Green Building i Göteborg. Året efter uppförde MVB Sveriges första skola med passivhusteknik. MVB har också byggt Sveriges första Svanenmärkta förskola. 2016 invigdes Sveriges största passivhus – Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg med en totalyta på 12 700 kvm, uppfört av MVB. Byggnaden vann pris för Årets Bygge 2017 och Årets fasad 2017. Samma år byggde MVB, för systerbolaget Svenska Hus, ett bostadshus byggt enligt passivhusstandarden. Under 2019 har MVB ett tiotal miljöcertifierade byggprojekt igång.

Nomineringskommitté

Nomineringskommittén för Årets Framtidsbyggare tar gärna emot förslag på kandidater till de tre priskategorierna. Antingen genom nomineringsformuläret här på hemsidan eller via mejl till info@aretsframtidsbyggare.se. Förslag skickade via mejl får vara max en A4-sida och ska innehålla kontaktuppgifter till kandidaten samt en motivering.

Nomineringskommittén består av:

HANS ELIASSON – ordförande Gullringsbo Egendomar, tekn.dr.h.c

LENA NEIJ – professor prefekt, chef Internationella Miljöinstitutet

MARIA WALL – lektor och avdelningsföreståndare Energi och ByggnadsDesign, LTH

Juryns medlemmar

Nomineringskommittén lämnar förslag på pristagare till juryn, som sedan utser vinnarna i respektive kategori.

Juryn består av:

THOMAS B JOHANSSON, ORDFÖRANDE – professor emeritus, fd chef Internationella Miljöinstitutet

KRISTINA MJÖRNELL – affärsområdeschef samhällsbyggnad, SP. Adjungerad Prof. i Byggnadsfysik, LTH.

MARIA WETTERSTRAND – samhällsdebattör och fd språkrör för Miljöpartiet

WILLY WREDENMARK – chefredaktör Fastighetsvärlden

Media

Frågor om priset kan skickas till: info@aretsframtidsbyggare.se

Specifika ämnesfrågor besvaras av juryns ordförande och nomineringskommittén:

THOMAS B JOHANSSON, ORDFÖRANDE JURYNthomas.b.johansson@iiiee.lu.se

LENA NEIJ, NOMINERINGSKOMMITTÉlena.neij@iiiee.lu.se

MARIA WALL, NOMINERINGSKOMMITTÉmaria.wall@ebd.lth.se


11 TALANGER HAR UTSETTS 2019

11 TALANGER HAR UTSETTS

SKANSKA SVERIGE OCH MALMÖ STAD ÄR ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2018

Pressmeddelande Årets Framtidsbyggare 2018

HANS NILSSON ÄR ÅRETS INNOVATÖR 2017

Ladda ner pressmeddelande om vinnarna här

MEDIA ÄR VÄLKOMNA TILL PRISCEREMONIN DEN 15 NOV

Ladda ner pressinbjudan 2017

SCHWEIZISKA FORSKARE BLIR ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2016

Ladda ner pressmeddelande om årets vinnare

MEDIA VÄLKOMNAS TILL PRISCEREMONIN 15 NOV 2016

Ladda ner pressinbjudan

HJÄRNAN BAKOM SVERIGES FÖRSTA PLUSENERGIHUS BELÖNAS MED 750 000 KRONOR.

Ladda ner pressrelease om 2015 års vinnare

INFORMATION OM PRISTAGARE 2015 – ÅRETS INNOVATÖR, ÅRETS OPINIONSBILDARE OCH ÅRETS TALANGER.
Ladda ner

PRESSRELEASE FRÅN 2014-09-19. UTVECKLING AV PASSIVHUS BELÖNAS MED 1,2 MILJONER KRONOR.

Ladda ner pressrelease från 19 sept (eng)

INFORMATION OM PRISTAGARNA – ÅRETS INNOVATÖR, ÅRETS OPINIONSBILDARE OCH ÅRETS TALANG.
Ladda ner info om pristagare.

 


Alexandra Laurén,  vice vd och utvecklingsdirektör Skanska Sverige, tog emot priset Årets Innovatör 2018

På bild med Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet, Thomas B Johansson, juryordförande Årets Framtidsbyggare och Hans Eliasson, ordförande Gullringsbo Egendomar

 

 

 

Anders Schönström, kommunalråd (s) i Malmö, tog emot priset Årets Opinionsbildare 2018

På bild med Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet, Thomas B Johansson, juryordförande Årets Framtidsbyggare och Hans Eliasson, ordförande Gullringsbo Egendomar

 

 

Årets Talanger 2018: Tobias Kramer, Ance Olina, Nevila Zaimi, Niklas Sellin, Robert Magnusson, Danai Vogiatzi och Julia Emmrich

 

 

 


ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE I MEDIA 

Fastighetsvärlden

Fastighetsvärlden

Byggindustrin

Samhällsbyggaren

Fastighetsvärlden

Fastighetssverige

Sydsvenskan

Alingsåstidning

Fastighetstidningen

Hållbart Byggande

Smålandstidningen

Byggvärlden

Fastighet & Bostadsrätt

Fastighet & Bostadsrätt

Fastighetsförvaltaren

Fastighetsvärlden